Emigracyjne blogi i ich rola

Emigracyjne blogi i ich rola

W ostatnim czasie niczym przysłowiowe grzyby po deszczu powstają emigracyjne blogi, traktujące o kulturze i życiu w Polsce. Ogólnie rzecz ujmując, są to książki w formie elektronicznej, dostępne praktycznie dla każdego internauty. Elementem, na który w szczególności warto zwrócić uwagę jest szeroko rozumiana tematyka, dotycząca przede wszystkim życia i kultury Polaków na emigracji, żyjących wciąż wspomnieniami z dzieciństwa czy młodości, czyli czasów spędzonych w Polsce. Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim porównać realia typowo polskie z życiem polonijnym, wskazując podobieństwa i różnice, a także największe i najpoważniejsze problemy Polaków żyjących poza krajem. Wirtualne pamiętniki adresowane są zarówno dla emigrantów, jak i rodaków, którzy pozostają w kraju, jednak interesują się losami przyjaciół na obczyźnie.

Comments are closed.