Poezja na emigracji

Poezja na emigracji

Poezja na emigracji zawsze miała, ma i z całą pewnością będzie miała szczególny wymiar. Ogólnie zakłada się, że poezja to domena ludzi wrażliwych, wyjątkowych, potrafiących dostrzec więcej niż przeciętny człowiek. W rzeczy samej jest w tym stwierdzeniu sporo racji, warto jednak podkreślić, że poezja to nie tylko proces tworzenia, ale także umiejętność odpowiedniego odbioru. Wielu poetów tworzących na emigracji stara się promować swoją twórczość, organizując spotkania poetyckie tudzież występując podczas polonijnych imprez. Przedsięwzięcia te mają na celu przede wszystkim zaprezentowanie indywidualnych umiejętności literackich, a także bliskich sercu poety tematów, problemów i kwestii, najczęściej związanych z rodzimym krajem.

Comments are closed.