Powieść o emigracji

Powieść o emigracji

Powieść o emigracji to książka, która powinna charakteryzować się konkretnymi elementami literackimi, a także posiadać określone wytyczne, pozwalające na szeroko rozumianą weryfikację emigracyjnych realiów. Publikacje tego typu mogą mieć charakter bardzo różny, wiele książek adresowanych jest przede wszystkim do emigracyjnej braci, nie brak jednak rozwiązań, które w szczególny sposób dedykowane są czytelnikom przebywającym w rodzimym kraju. Pozornie wydawać się może, że obydwa rozwiązania niczym się nie różnią, jednakże rzeczywistość weryfikuje to stwierdzenie dowodząc, że książki adresowane dla Polaków w kraju, przede wszystkim pokazują realia życia na emigracji, zaś publikacje stricte emigracyjne, skupiają się wokół typowo polskich realiów.

Comments are closed.