Audiobok jako kontynuacja tradycyjnej literatury

Audiobok jako kontynuacja tradycyjnej literatury

Gros autorów, głównie pisarzy, decyduje się na skorzystanie z alternatywy, jaką jest audiobok. Analizując tę kwestię, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter tego typu rozwiązań. Ogólnie rzecz ujmując, są to propozycje dźwiękowe, zawierające w sobie konkretną książkę. Przyznać należy, że dla odbiorcy jest to rozwiązanie nader wygodne i praktyczne, zapewniające szeroko rozumiany komfort użytkowania, przede wszystkim ze względu na to, że treść całej książki, nierzadko kilkutomowej powieści, mieści się na stosunkowo małym nośniku. Wielu pisarzy wychodzi z założenia, że książka w postaci dźwiękowej to doskonały sposób, by zmobilizować potencjalnego odbiorcę do lektury, a tym samym w swoisty sposób wypromować konkretne dzieło.

Comments are closed.