Poznaj najlepszych polskich pisarzy

Poznaj najlepszych polskich pisarzy

Nauczyciel języka polskiego docenia literaturę, do której ma dostęp. Po zapoznaniu się z nią, wie dokładnie, jak duże znaczenie odegrali polsy pisarzy, jak Kochanowski. Sienkiewicz i wiele innych. Dlatego w prosty sposób starają się przedstawić ich dzieła na takich lekcjach. Uczniowie mają także za zadanie zapoznać się dokładnie z takimi lekturami, co umożliwi im branie udziału na lekcji, jak i dobre wywiązanie się ze sprawdzianu. Wysilanie się w tym kierunku nie jest proste. Ale tak naprawdę może zagwarantować nam zdobywanie coraz lepszych wyników, ponieważ technologia zmierza dalej i także to nauczyciele starają się wykorzystać. Zalecają więc uczniom czytanie książek już na swoich telefonach, tabletach, jak i komputerach.

Comments are closed.