Spotkania literatów poza krajem

Spotkania literatów poza krajem

Wielu pisarzy i poetów tworzących na emigracji organizuje spotkania literackie, pozwalające na swoistą integrację kulturalną. Działania te mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na charakter i rolę, jaką spełnia polska literatura na emigracji. Analizując tę kwestię, warto podkreślić, iż realizowane na emigracji spotkania literackie – podobnie jak rozwiązania mające miejsce w Polsce – opierają się przede wszystkim na interpretacji wybranego utworu literackiego, najczęściej jest to powieść, oczywiście polskiego autora, bądź konkretna ilość utworów poetyckich. Spotkania tego typu adresowane są w szczególności dla osób, które poprzez literaturę i poezję starają się w widoczny sposób zbliżyć do rodzimej tradycji i kultury.

Comments are closed.