Dzieci na obczyźnie a polska literatura

Dzieci na obczyźnie a polska literatura

Wiele dzieci mieszka i żyje na obczyźnie, uczęszczając nierzadko do obcojęzycznych szkół. Wiadomo jednak, że większość rodzin ceni i szanuje rodzimą kulturę, dlatego też stara się w miarę aktywnie kultywować polską tradycję. Jednym z rozwiązań są w tej kwestii polskie książki. W przeciwieństwie do rówieśników żyjących w Polsce, młodzi emigranci bardziej emocjonalnie traktują polską literaturę, zarówno współczesne powieści dla młodzieży, jak i szeroko rozumianą klasykę. Świadczą o tym przede wszystkim stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe na obczyźnie, które w szczególny sposób promują polską kulturę i literaturę, organizując festyny, imprezy oraz spotkania literackie, w czasie których przedstawiane i omawiane są polskie książki.

Comments are closed.