Jaka jest polska powieść za granicą?

Jaka jest polska powieść za granicą?

Polska powieść czytana poza granicami kraju nabiera bardzo często zupełnie odmiennego charakteru, innego smaku i specyficznego odbioru. Dlaczego się tak dzieje? Ogólnie wiadomo, że Polacy przebywający poza granicami kraju mają zdecydowanie ograniczony kontakt z językiem ojczystym, ponadto pojawia się też tęsknota za rodzimym krajem. Swoistym lekarstwem w tej kwestii okazują się książki, które pozwalają choćby wirtualnie powrócić do kraju dzieciństwa. Nic więc dziwnego, że ta sama powieść, która dla rodaka w kraju jest ciekawa ze względu na wartką i powikłaną fabułę, dla emigranta nabiera zgoła innego wymiaru, zupełnie jakby znaleźć w książce drugie dno, które odkryć mogą wyłącznie czytelnicy o bardzo wysokiej wrażliwości.

Comments are closed.